Algemene Verkoopvoorwaarden

Artikel 1 - Bestellingen

Wij aanvaarden uw bestellingen onder de algemene verkoopvoorwaarden. Met het doen van een bestelling verklaart u akkoord te gaan met de geldigheid van de algemene voorwaarden.
U kunt alleen op de volgende manier bestellen:
Via internet: http://www.stylecolor.nl/intern/index.php

Artikel 2 - Eigendom

Alle producten blijven eigendom van the Color & Style company totdat de betaling en indien van toepassing rente volledig ontvangen is. Deze bepaling verhindert niet dat het risico met betrekking tot kwaliteitsverlies of beschadiging overgaat op de klant vanaf het moment dat de producten onze winkel verlaten.

Artikel 3 - Bevestiging

Wanneer u na de bestelprocedure op de knop ‘Definitief bestellen’ klikt, verklaart u de bestelling te aanvaarden als ook deze Algemene Verkoopvoorwaarden, in hun geheel en zonder voorbehoud.
De door the Color & Style company geregistreerde gegevens vormen het bewijs van alle transacties tussen the Color & Style company en haar klanten.
De gegevens die door het betalingssysteem geregistreerd zijn vormen het bewijs van de financiële transacties.

Artikel 4 - Levering

De levertijd is 3 tot 5 werkdagen, na ontvangst van de betaling en mits het product op voorraad is. Wanneer een product niet op voorraad is dan is de levertijd maximaal 3 weken.
Mocht een product niet voorradig blijken te zijn nadat u uw bestelling geplaatst heeft, dan stellen wij u hiervan zo snel mogelijk per post of per e-mail op de hoogte. U kunt dan de bestelling annuleren of een andere bestelling plaatsten, telefonisch op nummer 0527 613181.
Wij leveren zolang de voorraad strekt. Leveringen vinden uitsluitend plaats binnen Nederland. De producten worden geleverd op het afleveradres dat u hebt opgegeven bij het plaatsen van uw bestelling.
Overschrijding van de wettelijke vastgestelde maximale leveringstermijn van 30 dagen, leidt niet tot verzuim van rechtswege. Een ingebrekestelling is dan ook vereist alvorens the Color & Style company in verzuim kan geraken.
Indien aflevering binnen 30 dagen om welke reden dan ook niet mogelijk blijkt, ontvangt u hiervan bericht. U ontvangt dan het geld retour op uw bankrekening.
De producten reizen voor risico van the Color & Style company. Het risico springt over op de klant op het moment dat de zaken zijn afgeleverd aan de klant. Indien de klant niet de volledige order heeft ontvangen, dan dient de klant uiterlijk binnen drie dagen na ontvangst aan The Color & Style company door te geven welk gedeelte van de order niet ontvangen is.

Artikel 5 - Prijzen

De productprijzen zijn aangegeven in euro, exclusief BTW en exclusief verpakkings- en verzendkosten en eventuele belastingen of andere heffingen.
Alle bestellingen, waar ze ook vandaan komen, moeten in euro worden betaald.
Speciale aanbiedingen: speciale aanbiedingen zijn slechts geldig voor een beperkte en vastgestelde periode. Mocht er tegelijkertijd meer dan een speciale aanbieding voor eenzelfde product gelden, dan behoudt the Color & Style company het recht om zijn klanten de voordeligste aanbieding te bieden, aangezien er maar een speciale aanbieding tegelijkertijd geldt.
The Color & Style company behoudt het recht om de prijzen te allen tijde te wijzigen. De producten worden gefactureerd op basis van de tarieven die van kracht waren op het moment van bestelling, op voorwaarde dat de producten voorradig zijn.

Artikel 6 - Verzendkosten

Bij the Color & Style company betaalt u afhankelijk van de bestelwaarde een bijdrage in de verzendkosten. Hierdoor worden de porto-, vracht- en verpakkingskosten slechts gedeeltelijk gedekt, de rest is voor rekening van the Color & Style company. In uitzonderingsgevallen moeten wij een hoger bedrag in rekening brengen. Het betreffende bedrag wordt dan aan u medegedeeld.
Wanneer een levering om technische of logistieke redenen in meerdere etappes plaatsvindt, brengen wij de bijdrage in de verzendkosten vanzelfsprekend slechts één keer in rekening.
Bij een bestelling met een totale waarde t/m € 50,- (exclusief verzendkosten en BTW) betaalt u € 2,95
Bij een bestelling met een totale waarde van meer dan € 50,- (exclusief verzendkosten en BTW) betaalt u € 6,95

Artikel 7 - Orderbevestiging & factuur

De orderbevestiging & de factuur kunt u na de bestelling zelf uitprinten. Bovendien ontvangt u een kopie via de e-mail. Het is daarom belangrijk dat u het goede e-mailadres opgeeft. Via de orderbevestiging geven wij aan dat de bestelprocedure succesvol is verlopen en dat wij uw order hebben ontvangen.
Uw bestelling wordt verzonden na ontvangst van uw betaling.

Artikel 8 - Betaling

De verkoop van een artikel komt tot stand na betaling via IDEAL. IDEAL is online betalen via uw eigen telebankiersysteem thuis. Hierin doen mee ABN-AMRO, Rabobank, Postbank, ING en de SNS bank.

Artikel 9 - Ruil- en retourrecht

U kunt alle bij The Color & Style company gekochte artikelen zonder opgave van redenen retourneren binnen 7 dagen na ontvangst.
Wanneer u binnen 7 dagen na ontvangst van de artikelen gebruik maakt van uw ruil- en retourrecht, wordt de koopovereenkomst nietig.
In geval van retour vindt de ontbinding van de koopovereenkomst plaats en worden de reeds gedane betalingen na de terugname van de geleverde artikelen terugbetaald.
Indien de artikelen bij de retourzending sporen van gebruik of beschadiging vertonen, behouden wij ons het recht voor tot vordering tot schadevergoeding over te gaan.
Franco en rembourszendingen worden door ons nimmer geaccepteerd.
U kunt in de winkel ook ruilen en retour brengen (binnen 7 dagen). Hierbij krijgt u een tegoedbon of het aankoopbedrag op uw rekening of u ruilt het artikel voor een ander artikel.
Bij het retour zenden van artikelen kan u deze zenden naar
the Color & Style company
Lange Nering 13
8302 EH Emmeloord

Artikel 10 - Persoonsgegevens

The Color & Style company zal de door u verschafte gegevens aan geen enkele derde partij doorgeven. Deze informatie is vertrouwelijk en wordt alleen binnen de the Color & Style company en de StyleColor Academy gebruikt om uw bestellingen uit te voeren en/of om u gebruikt te kunnen laten maken van speciale aanbiedingen. Wenst u niet op de hoogte te worden gehouden van speciale aanbiedingen, dan kunt u dit bij het plaatsen van uw bestelling aangeven op het bestelformulier.
Overeenkomstig de Wet bescherming persoonsgegevens, heeft u recht op toegang, rectificatie en tegenwerping van alle persoonlijke gegevens die u aangaan.

Artikel 11 - Toepasselijk recht

Deze overeenkomst in het Nederlands opgemaakt. Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
De gegevens met betrekking tot deze overeenkomst zijn opgesteld in het Nederlands en worden ten laatste op de levertijd bevestigd. The Color & Style company behoudt het recht alle bestellingen te annuleren wanneer er met een klant een geschil bestaat over de betaling van een eerdere bestelling. In het geval van geschillen zijn alleen rechters in Nederland bevoegd.

Artikel 12 - Gegevens over the Color & Style company

Statutaire zetel:
the Color & Style company
Lange Nering 13
8302 EH Emmeloord
Tel: 0527-613181
Email: goudzwaard@the Color & Style company
Nummer KvK: 39073436
IBAN: NL56 RABO 0312 0508 60
BIC: RABONL2U

© 2018 - TYP Service